<kbd dir="zqu"></kbd> <time draggable="xhrg"></time><sup draggable="caup"><ins date-time="sehk"><b dropzone="rbg"><area dir="nxsv"><center id="diql"></center></area><i dir="upuv"><address dir="ygx"></address></i></b><del lang="tgg"></del></ins><abbr draggable="aqm"></abbr></sup>
下载文件详细资料
  文件名称: 便携式3轴铣床
  公司名称: 上海hg体育官方网站有限公司
  下载次数: 125
  文件详细说明:
诺马科.Normaco轻型铣床是一款便携式的气动三轴铣床。它特别适用于对机器重量要求极轻的应用场合。例如,在必须用手或绳索搬运设备的区域作业。
文件下载(右键文件另存为)
m wap